Home

Als Nocht en Wille Zorg willen we een bijzondere beleving bieden aan ieder mens dat aan onze zorg is toevertrouwd. We doen dat door het bieden van uitstekende zorg, passende activiteiten en een liefdevolle warme sfeer op onze locaties.

We verzorgen geen cliënten of patiënten maar spannen ons samen met onze deelnemers en bewoners in voor een bijzondere besteding van onze dagen en een fijn en warm thuis. Samen leven en beleven staan daar bij centraal!

 

Coronavirus
(bijgewerkt 30 maart 2022)

Sinds maart 2020 leven we inmiddels met het corona virus, het is aan de ene kant belangrijk dat we waakzaam blijven en aan de andere kant dat we leren leven met het virus.

Wat doen wij?

  • Al naar gelang de situatie gelden op onze locaties maatregelen. Welke dat zijn hangt af van het dreigingsniveau van dat moment.
  • De basis is dat we goed ventileren, voldoende desinfecterende middelen hebben, hygiënisch werken en alert zijn op symptomen van het virus. Voor medewerkers, bewoners en deelnemers zijn er onbeperkt snel testen beschikbaar op elke locatie.
  • Indien nodig schalen we op en dragen onze medewerkers ofwel IIR2 ofwel FFP2/KN95 mond- neus maskers, elke locatie heeft een eigen voorraad PBM en er is een instelling brede nood voorraad van schorten, alcohol, brillen, maskers enz.

Voor ouders, verwanten, bezoekers en leveranciers:

  • Wie ons wil bezoeken en onderdeel is van de sociale kring van onze bewoners en deelnemers is welkom dat te doen! (ouders en verwanten)
  • Ouders van bewoners en deelnemers van onze locaties zijn welkom hun kinderen te bezoeken of op te halen, ze kunnen dat doen zonder afspraak of vooraankondiging.
  • Bezoekers die geen onderdeel zijn van de sociale kring van bewoners en deelnemers wordt gevraagd gebruik te maken van de desinfectie middelen die bij de ingang staan en een mondkapje te dragen. Wie zelf geen mondkapje heeft vind bij de ingang door ons verstrekte mondkapjes en wordt gevraagd daarvan gebruik te maken. Dit is geldig voor bezoekers waarvan wij als organisatie vinden dat het nodig is dat er een mondkapje gedragen wordt. Volg aanwijzingen van medewerkers altijd en meteen op!
  • Vraag voor uw bezoek naar de voor u geldende maatregelen!