Home

Als Nocht en Wille Zorg willen we een bijzondere beleving bieden aan ieder mens dat aan onze zorg is toevertrouwd. We doen dat door het bieden van uitstekende zorg, passende activiteiten en een liefdevolle warme sfeer op onze locaties.

We verzorgen geen cliënten of patiënten maar spannen ons samen met onze deelnemers en bewoners in voor een bijzondere besteding van onze dagen en een fijn en warm thuis. Samen leven en beleven staan daar bij centraal!

 

Coronavirus

Tijdens de persconferentie van 19 mei j.l. maakten premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge bekend dat de eerder aangekondigde versoepelingen met betrekking tot de beheersing van het coronavirus door gaan. Gelukkig is het coronavirus steeds meer onder controle gekomen door de maatregelen die de overheid heeft genomen en waar burgers en organisaties zich aan hielden.

Voor de gehandicaptenzorg betekenen de versoepelingen onder andere een verruiming van de bezoekregeling en de verdere opstart van dagbesteding en logeren per 1 juni aanstaande.

Onze medewerkers worden doorlopend door ons geïnformeerd met de laatste stand van zaken daar waar nodig helpen we met kinderopvang zodat de zorg zoveel mogelijk doorgezet kan worden.

Wat betekent dit voor dagbesteding?

– per 2 juni zijn de dagbestedingslocaties weer geopend
– er zijn aanpassingen gedaan op de locaties en met betrekking tot het vervoer
– deelnemers worden in groepjes van 3 vervoert door onze eigen busjes waarbij de afstand tussen de deelnemers voldoende gewaarborgd is
– de begeleider die deze 3 deelnemers gedurende de dag begeleid en verzorgt is ook diegene die de deelnemers haalt en brengt met de bus
– de groep van 3 deelnemers heeft een eigen ruimte in de dagbesteding en heeft geen contact met andere groepen of begeleiding
– Er zijn voldoende desinfecterende en beschermende middelen beschikbaar

Wat betekent dit voor logeren?

-per 2 juni is het logeerhuis weer volledig open
– er zijn aanpassingen gedaan op de locatie
– er geldt een aangepast schema voor wat betreft het halen en brengen van deelnemers door ouders en verwanten
-op locatie worden de deelnemers verdeeld in 2 groepen met elk een eigen begeleider en ruimten

 

Wat vragen we van ouders en verwanten:

– Als het niet strikt noodzakelijk is vragen we jullie ons niet te bezoeken, wie ons wel wil bezoeken en daarvoor dringende redenen heeft wordt gevraagd dit van te voren te overleggen. Onaangekondigd bezoek wordt niet binnengelaten.
– Contact met andere bewoners, deelnemers en medewerkers te vermijden. Schud geen handen, raak anderen niet aan en blijf op gepaste afstand (2 meter) maak gebruik van de aanwezige desinfectiemiddelen zoals handalcohol
deelnemers of bewoners die ziekteverschijnselen vertonen worden gevraagd thuis te blijven
– Ouders die dringend materialen nodig hebben kunnen dit ook kenbaar maken, we hebben een voorraad handschoenen, hygiëne doekjes, luiers, schorten, wegwerp handdoekjes en handalcohol etc. die we in noodgevallen graag willen delen zodat niemand tekort heeft.

Wat vragen we van leveranciers of partners?

– Als het niet strikt noodzakelijk is vragen we jullie ons niet te bezoeken
– geplande onderhoudswerkzaamheden of niet- noodzakelijke leveringen worden tot nader order uitgesteld
– Leveringen of onderhoud dat wel moet plaatsvinden plannen we bij voorkeur na 15:30 op werkdagen als de dagbesteding weer voorbij is.
– passingen of onderhoudswerkzaamheden aan rolstoelen en andere hulpmiddelen kan plaatsvinden na 15:30 waarbij we gebruik maken van de locatie van dagbesteding die dan leeg is.

Coördineren wij maatregelen en veranderingen met andere zorginstellingen?

– we hebben doorlopend contact met onze collega’s van woonlocaties en bepalen in overleg het verdere verloop
– samen zorgen we ervoor dat de zorg zoveel mogelijk door kan gaan en helpen we elkaar daar waar nodig
– daar waar nodig en gewenst werken onze medewerkers op woonlocaties bijvoorbeeld als er een groot ziekteverzuim is of bewoners en deelnemers die invulling van hun dag nodig hebben. (dagbesteding op locatie)