Home

Als Nocht en Wille Zorg willen we een bijzondere beleving bieden aan ieder mens dat aan onze zorg is toevertrouwd. We doen dat door het bieden van uitstekende zorg, passende activiteiten en een liefdevolle warme sfeer op onze locaties.

We verzorgen geen cliënten of patiënten maar spannen ons samen met onze deelnemers en bewoners in voor een bijzondere besteding van onze dagen en een fijn en warm thuis. Samen leven en beleven staan daar bij centraal!

 

Coronavirus
(bijgewerkt 2-11-2020)

Het coronavirus is na een periode van afnemende besmettingen helaas weer bezig met een opmars binnen Nederland en binnen andere landen.
Er is sprake van gedeeltelijke beperkingen waarmee de overheid het virus wil vertragen dan wel terugdringen.

Wat doen wij?

 • er zijn aanpassingen gedaan op de locaties en met betrekking tot het vervoer
 •  deelnemers worden in groepjes van 3 of 4 vervoert door onze eigen busjes waarbij de afstand tussen de deelnemers voldoende gewaarborgd is
 •  de begeleider die deze deelnemers gedurende de dag begeleid en verzorgt is ook diegene die de deelnemers haalt en brengt met de bus (groepen worden geclusterd)
 • de groep van deelnemers heeft een eigen ruimte in de dagbesteding en heeft geen contact met andere groepen of begeleiding
 •  Er zijn voldoende desinfecterende en beschermende middelen beschikbaar. Er is zowel een werkvoorraad als een noodvoorraad aangelegd.
 • Onze ventilatiesystemen zijn nagekeken, indien nodig gerepareerd en draaien 24 uur per dag 7 dagen per week op half- tot vol vermogen. De lucht in de gebouwen wordt dus continu ververst met schone buitenlucht op een hoger tempo dan normaal, om kou te voorkomen wordt de verwarming indien nodig hoger gezet dan normaal.

Onze medewerkers:

 • Worden gevraagd thuis te blijven bij (milde) klachten, en een test aan te vragen. Na een negatieve uitslag kan een medewerker weer aan de slag
 • Medewerkers met gezinsleden die klachten hebben blijven ook thuis totdat het gezinslid een testuitslag heeft. Medewerkers die contact hebben gehad met iemand die klachten heeft blijven ook thuis totdat er een testuitslag is.
 • kunnen zoveel PBM gebruiken als nodig is. Als instelling hebben we zowel een gebruiksvoorraad als een reserve voorraad aangelegd. Deze omvatten onder andere maskers, handalcohol, schorten, brillen, spatschermen, handschoenen
 • Medewerkers werken tijdens hun dienst met een mondkapje, medewerkers verwisselen dit mondkapje tijdens hun dienst voor nieuwe. Medewerkers kunnen op deze manier met een goed en veilig gevoel werken en hebben de toezegging gekregen dat ze zoveel Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) mogen gebruiken als ze zelf nodig achten.

 

Wat vragen we van ouders, verwanten, bezoekers en leveranciers:

 • Wie ons wil bezoeken en daarvoor dringende redenen heeft wordt gevraagd dit van te voren te overleggen. Onaangekondigd bezoek wordt niet binnengelaten.
 • Ouders van onze woonlocatie zijn welkom hun kinderen te bezoeken of op te halen. Wel vragen wij ouders te melden wanneer ze komen zodat wij bezoek/ophalen kunnen spreiden en voorbereiden.
 • Bezoekers wordt gevraagd gebruik te maken van de desinfectie middelen die bij de ingang staan en een mondkapje te dragen. Wie zelf geen mondkapje heeft vind bij de ingang door ons verstrekte mondkapjes en wordt gevraagd daarvan gebruik te maken.
 • Tijdens het vooroverleg kunnen medewerkers u vragen naar klachten bij u persoonlijk of binnen uw omgeving(triage)
 • Bij de ingang van onze locaties vind u een map waarin u uw aanwezigheid registreert, u vult een datum, handtekening en contactgegevens in. Wij bewaren deze formulieren 14 dagen na het invullen zodat wij contact met bezoekers kunnen opnemen in het geval van een besmetting. Na 14 dagen wordt uw formulier conform privacywetgeving vernietigd.
 •  Contact met andere bewoners, deelnemers en medewerkers te vermijden. Schud geen handen, raak anderen niet aan en blijf op gepaste afstand (2 meter) maak gebruik van de aanwezige desinfectiemiddelen zoals handalcohol. Volg aanwijzingen van medewerkers meteen op.
 • deelnemers of bewoners die ziekteverschijnselen vertonen worden gevraagd thuis te blijven en een test aan te vragen. Dat kan via de GGD.
 •  Ouders die dringend materialen nodig hebben kunnen dit ook kenbaar maken, we hebben een voorraad PBM die we in geval van nood willen delen.
 • Leveringen of onderhoud dat moet plaatsvinden plannen we bij voorkeur na 15:30 op werkdagen als de dagbesteding weer voorbij is.
 • Vaste leveranciers krijgen een plek toegewezen op locatie waar zij hun bestelling kunnen achterlaten (afdak)
 • passingen of onderhoudswerkzaamheden aan rolstoelen en andere hulpmiddelen kan plaatsvinden na 15:30 waarbij we gebruik maken van de locatie van dagbesteding die dan leeg is.

Coördineren wij maatregelen en veranderingen met andere zorginstellingen?

 • we hebben doorlopend contact met onze collega’s van woonlocaties en bepalen in overleg het verdere verloop
 • samen zorgen we ervoor dat de zorg zoveel mogelijk door kan gaan en helpen we elkaar daar waar nodig
 •  daar waar nodig en gewenst werken onze medewerkers op woonlocaties bijvoorbeeld als er een groot ziekteverzuim is of bewoners en deelnemers die invulling van hun dag nodig hebben. (dagbesteding op locatie)