Financiering

Nocht en Wille Zorg biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een (meervoudige) beperking, om ons werk te kunnen doen hebben wij geld nodig. Wij genereren inkomsten doordat wij betaald krijgen voor de zorg en ondersteuning die wij bieden.

Voor mensen wiens zorgvraag valt onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ, de voormalige ABWZ)

Wanneer u langdurig zware intensieve zorg nodig heeft valt uw zorgvraag onder de WLZ die wordt uitgevoerd door de zorgkantoren. (zorgverzekeraars)
U kunt in dit geval kiezen voor 3 vormen van financiering:

1) U kiest voor een Persoonsgebonden Budget (PGB), het zorgkantoor maakt het geld dat met uw zorgvraag gemoeid is over naar het SVB (Sociale Verzekeringsbank). U stuurt het contract dat Nocht en Wille Zorg met u aangaat naar het SVB, vervolgens stuurt u maandelijks de rekening van Nocht en Wille Zorg naar het SVB. Het SVB betaalt vervolgens namens u de rekening aan Nocht en Wille Zorg. De SVB kan ook maandelijks automatisch een bedrag overmaken mits het een vast maandbedrag betreft.

2) U kiest voor Zorg in Natura (ZIN), u geeft bij het zorgkantoor aan dat u de zorg van Nocht en Wille Zorg wilt ontvangen. Nocht en Wille Zorg is een gecontracteerde aanbieder en kan en mag dus rechtstreeks de zorg afrekenen met het zorgkantoor. Wij spreken vervolgens met u af hoe de zorg er uit gaat zien maar rekenen af met het zorgkantoor. U krijgt hier geen specificatie of afschrift van.

3) Woon u al bij een zorgaanbieder en heeft u al ZIN maar wilt u bijvoorbeeld de dagbesteding van Nocht en Wille Zorg ontvangen? Dan kunt u uw instelling vragen om Nocht en Wille Zorg als onderaannemer aan te nemen. Wij rekenen dan de zorg af met de instelling die u woon zorg biedt.

Voor mensen wiens zorgvraag valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Wanneer uw zorgvraag minder intensief van aard is of als u nog jong bent dan kunt u (nog) geen beroep doen op de WLZ en valt uw zorgvraag onder verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente moet ervoor zorgen dat u de voor u juiste zorg en ondersteuning krijgt. De gemeente is vrij om dit op verschillende manieren te doen. Het kan zijn dat u graag wilt dat u de zorg van Nocht en Wille Zorg krijgt. In dat geval kunt u uw gemeente vragen ons in te schakelen of u kunt vragen om een PGB, in dat geval kunt u zelf uw zorg bij ons inkopen.

Omdat wij een specialistische zorgaanbieder zijn die zich richt op een doelgroep die een zware zorgvraag heeft komt het in de praktijk zelden voor dat mensen die aangewezen zijn op de WMO een beroep op ons doen. Om die reden hebben wij ervoor gekozen geen contracten met veel verschillende gemeenten aan te gaan.

Onze jaarverslagen

Als erkende en gecontracteerde zorginstelling leveren wij elke jaar een jaarverslag en een accountantsverklaring aan bij het ministerie VWS, u kunt die jaarverslagen bekijken op www.jaarverslagenzorg.nl. U kunt daar zien hoe wij onze financiële middelen besteden en welk resultaat wij boeken, wij zijn geen doorsnee aanbieder en willen dat ook niet zijn. Om die redenen kan het best zijn dat onze resultaten anders zijn als gemiddeld. Wij streven er ook actief naar vernieuwend te zijn voor onze bewoners en deelnemers en dingen anders (lees beter) te doen, dat lukt wellicht niet altijd maar we blijven het proberen. Dat doen we niet voor ons zelf maar voor onze bewoners en deelnemers, u kunt er dus ook zeker van zijn dat wij onze middelen goed besteden.