Nocht en Wille Zorg in krant “Trouw”

Op maandag 19 januari verscheen er een stuk in de landelijke krant Trouw over Nocht en Wille Zorg. De vrijdag die eraan voorafging werd onze locatie in Metslawier bezocht door een journalist en fotograaf van Trouw uit Amsterdam. Het artikel over Nocht en Wille Zorg was een onderdeel van een bredere rapportage over de krimpgebieden in Nederland. Kern van het verhaal: hoewel er sprake is van (dreigende) krimp is zijn er ook organisaties, initiatieven en bedrijven die goed gedijen in deze regio’s en directe en indirecte werkgelegenheid creëren en leven in de brouwerij brengen! Nocht en Wille Zorg mag zichzelf (met trots!) tot een van deze organisaties rekenen!

Zie hier het:Artikel in Trouw