Nocht en Wille Zorg ECD!

Na 1,5 jaar ontwikkelen is het dan zover! Maandag 5 april zijn we van start gegaan met het nieuwe elektronische cliënten dossier (ECD) nadat er zondagavond een “freeze” is geweest waarbij oude systemen uitgezet zijn en de nieuwe aan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na een rondgang onder teamleden die ook elders gewerkt hebben is de wens ontstaan een op maat gemaakte oplossing te creëren. Eentje waarbij de eigenheid van Nocht en Wille Zorg zich zou vertalen in een op maat en naar wens gemaakt ECD. Deze vraag hebben we voorgelegd aan het ICT bedrijf waarmee wij al jaren samenwerken. Daaruit is een projectplan ontstaan waaraan we uiteindelijk bijna 1,5 jaar gewerkt hebben. Er zit niet alleen veel programeer werk in het systeem maar ook veel van ons denkwerk, onze formulieren en protocollen die we de afgelopen jaren ontwikkeld hebben en onze “eigen” manier van werken.

Om ervoor te zorgen dat het werken met het systeem als makkelijk en snel ervaren wordt hebben we besloten het ECD ook als app beschikbaar te maken, om ervoor te zorgen dat het gebruik daarvan veilig zou verlopen hebben alle medewerkers een werktelefoon gekregen waarop de app draait.

Bijkomend voordeel hiervan is dat medewerkers alle werk gerelateerde zaken zoals werkmail, het ECD en app groepen op een aparte telefoon hebben. Zodoende worden ze niet ongevraagd gestoord in privé tijd doordat er een bericht binnenkomt op hun eigen telefoon wat met werk te maken heeft.

Het bouwen van een ECD dat zowel op een telefoon als op een PC goed werkt is nog een heel werkje omdat je compromissen moet sluiten en van te voren goed moet nadenken wat je wel en niet wilt weergeven maar het is bijzonder gelukt.

Wij zijn er in ieder geval alvast maar heel trots op dat we dit als kleine organisatie voor elkaar hebben gebokst. De volgende stap is dat ouders, verwanten en partners toegang krijgen tot een deel van het systeem zodat zij live mee kunnen kijken met rapportages en dergelijke van hun kind. Daarmee gaan we na de zomer aan de slag, we hebben de tijd tot de zomer nodig om nog aanpassingen te doen aan het ECD naar aanleiding van de input van medewerkers.