NL-doet

Burgemeester Marga Waanders en wethouder Sicco Boorsma zijn in het kader van NL-Doet bij Nocht en Wille geweest. De burgemeester heeft samen met vrijwilliger Piet een van onze deelnemers, Rodger Tjeerdsma thuis opgehaald en naar Nocht en Wille gebracht. Wethouder Sicco Boorsma heeft de begeleiders van Nocht en Wille bijgestaan in de ondersteuning van de deelnemers. Zo is de wethouder met Eelke en Sjoerd te wandelen geweest.

Tijdens de wandeling hebben we gesproken over de transitie AWBZ-WMO en de mogelijke rol van kleinschalige zorgaanbieders in de WMO. Ook hebben we onze visie op de WMO kunnen vergelijken. De wethouder toonde zich bijzonder goed geinformeerd en gaf aan onze visie en constructieve houding mbt de WMO te waarderen.

20 krant

Als Nocht en Wille hebben we het bezoek van de burgemeester en wethouder als bijzonder prettig ervaren, namens onze deelnemers en begeleiders bedankt!