Kwaliteitskeurmerk

 

 

 

 

 

 

 

 

Nocht en Wille Zorg is een ISO 9001 gecertificeerde instelling voor gehandicaptenzorg, dit betekent dat Nocht en Wille Zorg voldoet aan strenge kwaliteitseisen en veiligheidsnormen. Bovendien wordt Nocht en Wille Zorg elk jaar gecontroleerd door CIIO, deze organisatie beoordeeld of Nocht en Wille Zorg nog steeds aan alle voorwaarden voldoet.

Wat is het ISO 9001 Certificaat?

ISO is een internationaal geaccepteerde standaard waaraan bedrijven hun kwaliteitsmanagementsysteem kunnen meten . Het ISO 9001 Certificaat geeft aan dat een instelling voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg.
Als een organisatie het certificaat behaalt, betekent dit dat de instelling:

– goed georganiseerd is
– cliënten centraal stelt
– continu werkt aan optimalisering van het aanbod
– betrouwbare resultaten presenteert
– voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld

Toetsing Bij ISO 9001-certificering toetst een externe organisatie of het kwaliteitmanagementsysteem van een organisatie voldoet aan vooraf vastgestelde ISO 9001-normen. Een door de Raad voor Accreditatie (RvA) aangewezen instelling voert deze uit. De toetsing is gebonden aan strikte regels.

 

Geldigheid Als de certificerende instelling constateert dat de organisatie aan de gestelde normen voldoet, geeft zij een ISO 9001 Certificaat af. Het certificaat is drie jaar geldig, mits tussentijds opnieuw getoetst wordt. Na drie jaar vindt hercertificering plaats.