Organisatie

De organisatie Nocht en Wille Zorg:

Samen met onze medewerkers vormen wij Nocht en Wille Zorg, een WTZI erkende instelling met een ISO 9001 2015 kwaliteitskeurmerk en een eigen contract met het zorgkantoor. Esther en Chris vormen de raad van bestuur van Nocht en Wille Zorg, daarnaast is er een raad van commissarissen bestaande uit 3 onafhankelijke personen die toezicht houden op de instelling. Ook is er een cliëntenraad die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het bestuur bestaande uit 5 ouders van deelnemers die zorg krijgen van Nocht en Wille Zorg. In alle opzichten voldoen wij aan alle eisen die de overheid aan ons stelt, wij organiseren ons echter wel zo dat er weinig geld verloren gaat aan onnodige functies of bestuurslagen, de deelnemers en bewoners staan bij ons voorop en al het andere komt daar achteraan

Onze naam:

“Nocht” is Fries voor genoegen en “Wille” is Fries voor plezier, het werken-, zorgen voor- en begeleiden van mensen met een beperking is ons plezier en altijd een groot genoegen! Wij hechten veel waarde aan onze Friese wortels en zijn er trots op in Noordoost Friesland gevestigd te zijn, om ook aan niet- Fries sprekende mensen duidelijk te maken dat we een zorginstelling zijn combineren we twee Friese woorden met het Nederlandse woord “zorg”.

Onze manier van werken:

Bij Nocht en Wille Zorg werken we volgens 5 principes:

 1. Vertrouwen
  We vertrouwen op elkaar, onze klanten en op derde partijen zoals instellingen waar we mee samen werken of bijvoorbeeld het zorgkantoor. We geloven dat iedereen zijn of haar werk goed wil doen en spannen ons actief in om elkaar te helpen, samen bouwen we aan een langdurige en betrouwbare samenwerking
 2. Verantwoordelijkheid
  We geloven erin dat zorggelden daar besteed moet worden waar onze deelnemers er het meeste baat bij hebben, we willen geen onnodige procedures of aftekenlijsten die afleiden van ons doel van het bieden van de beste zorg. Om die redenen kiezen we ervoor om steeds kritisch te kijken waar we ons geld aan besteden, is deze controle noodzakelijk? Kunnen we zonder deze procedure? Wat hebben deelnemers hieraan? Onze medewerkers hebben daarom veel verantwoordelijkheden die in een andere organisatie elders zouden liggen.
 3. zelfsturing
  Onze medewerkers zijn professionals die heel veel zaken zelf kunnen regelen en beslissen, hiermee zorgen we ervoor dat begeleiders hun werk beter kunnen doen wat goed is voor bewoners en deelnemers en wat overhead kosten terugdringt ofwel elimineert. We streven actief een platte organisatie na omdat we erin geloven dat elke instelling zoveel mogelijk begeleiders en verpleegkundigen moet hebben en enkel zoveel andere functies als strikt noodzakelijk.
 4. Extreme ownership
  Onze medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor alles wat zich binnen hun invloedsfeer afspeelt en zullen zich actief opstellen als ze zaken signaleren die verbetering nodig hebben. We vinden het van vitaal belang dat iedereen binnen de organisatie zich eigenaar van het proces voelt en zich ook zo gedraagt.
 5. Creatieve innovatie
  Onze medewerkers voelen zich vrij te verbeteren en te innoveren, zo zijn we als organisatie voortdurend in beweging en verbeteren we ten behoeve van onze deelnemers.

Wat vinden we verder belangrijk?

Voor onze deelnemers vinden we het van essentieel belang dat we samen met het sociale netwerk van de deelnemer goed kijken naar de zorgvraag en ons aanbod hier vervolgens op afstemmen. Goede, persoonlijke en kleinschalige zorg die we op lange termijn kunnen bieden zijn belangrijke overwegingen bij ons aanbod.

Voor partners waar we mee samenwerken kijken we naar de synergie tussen onze organisaties en de meerwaarde die we hiermee kunnen genereren voor deelnemers en medewerkers. Zo werken we al jaren samen met bijvoorbeeld paard- en dagbestedingscentrum Butenut in Oenkerk of Koninklijke Visio in Burgum.

Voor wat betreft leveranciers hebben we een sterke voorkeur voor kleinschalige (familie) bedrijven uit de regio waarmee we een langdurige en duurzame relatie mee kunnen aangaan zoals bijvoorbeeld Autobedriuw Noardburgum of de COOP in Anjum.