Uncategorized

Nocht en Wille Zorg in krant “Trouw”

Geplaatst op

Op maandag 19 januari verscheen er een stuk in de landelijke krant Trouw over Nocht en Wille Zorg. De vrijdag die eraan voorafging werd onze locatie in Metslawier bezocht door een journalist en fotograaf van Trouw uit Amsterdam. Het artikel over Nocht en Wille Zorg was een onderdeel van een bredere rapportage over de krimpgebieden in […]