Voortgang verbouwing Kollum

De afgelopen periode zijn de werkzaamheden in Kollum gestaag doorgegaan, de locatie was in verband met corona gesloten omdat de dagbesteding een poosje stil heeft gelegen.

Van die sluiting hebben we gebruik gemaakt om bepaalde werkzaamheden te doen die veel lawaai maken. Onze technische dienst kon gelukkig wel doorwerken, zij het dan met aanpassingen en extra vervoer. Zo hebben we de gangdeur aangepast, de tweede badkamer klaargemaakt en de aanpalende gang gerenoveerd. Daarnaast hebben we de toekomstige activiteitenruimten betimmerd en hier 2 keukens geplaatst, het idee is dat elke groep van 8 deelnemers een eigen keuken heeft met kookplaat, afwasmachine en combi oven. Deuren krijgen een sterk contrasterende kleur ten behoeve van die deelnemers die minder goed kunnen zien.

Het werk vordert gestaag, we hopen in het najaar van 2020 de tweede nieuwe badkamer te kunnen afronden en in de eerste helft van 2021 verdere slagen te maken met de clusters voor de groepen.