HACCP cursus

 

 

 

 

 

 

In september en oktober hebben medewerkers middels een e-learning een cursus HACCP gevolgd. Goed en verantwoord omgaan met voedsel is belangrijk voor onze bewoners en deelnemers en draagt bij aan goede en verantwoorde zorg. Medewerkers leren tijdens deze training onder andere hoe je voedsel veilig kunt bewaren, bereiden en opslaan. Twee jaar geleden hebben een aantal medewerkers al eens eerder deze cursus gevolgd, nu hebben alle medewerkers de cursus herhaald of voor het eerst gevolgd.