Donatie van CBS de Springplanke in Engwierum

Van alle kinderen van CBS de Springplanke in Engwierum hebben we een fantastische donatie ontvangen die we kunnen gebruiken voor de aanschaf van de felbegeerde tovertafel. De kinderen hebben het bedrag tijdens de Kerstviering en de reguliere zending gespaard en na een presentatie van Esther over Nocht en Wille Zorg op de school zelf aangeboden.

De tovertafel is een computer met daaraan gekoppeld een projector die in staat is projecties, spellen en andere beelden te projecteren op bijvoorbeeld de keukentafel. Bijzonder is dat de computer de bewegingen van de handen van diegenen die aan tafel zitten kan zien en erop reageert, het is dus een interactieve “tover” tafel.

 

We hopen dat we met hulp van dorpsgenoten, vrienden, kennissen en partners uiteindelijk een tovertafel kunnen aanschaffen. De bewuste opstelling kost ruim 8000 euro maar we komen er vast!