Cursus omgaan met pijn EMB/ ZEVMB

Een aantal medewerkers heeft 24 januari de cursus omgaan met pijn bij kinderen en volwassen met EMB/ZEVMB gevolgd gegeven door FORTIOR in Utrecht.

“Mensen met een EMB en ZEVMB hebben om allerlei redenen vaker te maken met pijn. Omdat pijn de kwaliteit van hun leven vermindert, is het voor hun verwanten en professionals van belang zich te verdiepen in methodes waarmee ze pijnklachten kunnen signaleren en meten. Vervolgens is het van belang dat ze weten op welke manieren ze de pijn van een kind, jeugdige of volwassene met EMB en ZEVMB kunnen verlichten. De interventie hangt samen met de (vermoedelijke) oorzaak van de pijn.
Daarom wil deze studiedag de kennis die er is over pijn bij mensen met EMB en ZEVMB verspreiden voor gebruik in de praktijk. De studiedag wil ook een stimulans zijn voor het delen en uitwisselen van kennis en bruikbare methoden met betrekking tot pijn, pijnbeleving en begeleiding rond pijn bij kinderen en volwassenen met EMB en ZEVMB”

Het was een leerzame dag waar we zeker een vervolg aan gaan geven!