Cursus “Omgaan met agressie”

Op zaterdag 9 maart vond op onze locatie aan de Rijdstraat 4 in Kollum de training “omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag’ plaats.

Dikwijls hebben mensen met een ernstige beperking moeilijk verstaanbaar gedrag wat ervoor kan zorgen dat begeleiders hen niet goed begrijpen. Bij de bewoner of deelnemer roept dat frustratie op wat soms kan uitmonden in agressie richting begeleiders of andere deelnemers of bewoners.

Het belangrijkste aspect van deze training is voor Nocht en Wille Zorg de handvaten die onze medewerkers krijgen in het vroeg signaleren en interpreteren van moeilijk verstaanbaar gedrag. Medewerkers hebben op deze dag nuttige handvaten gekregen over hoe daar dan vervolgens mee om te gaan, hoe je dat gedrag kunt ombuigen.

Een ander deel van de training leert medewerkers agressie af te weren door hen te leren wat ze moeten doen als een bewoner bijvoorbeeld aan haren trekt, duwt of vastpakt.

Het was een hele zinvolle en nuttige dag, het is belangrijk voor ons om signalen bij onze deelnemers en bewoners vroeg op te pikken zodat we eventuele frustratie voor kunnen zijn, mocht dat niet meer lukken dan is het belangrijk om op een humane en verantwoorde wijze met dit moeilijke gedrag om te gaan.

Met dank aan Kudding en Partners hebben we hierin waardevolle lessen geleerd!