Coronavirus

Steeds druppelen er meer berichten binnen over verdere besmettingen binnen Nederland. Als zorginstelling volgen wij nauwgezet de berichtgeving vanuit de Rijksoverheid, het RIVM en de Veiligheidsregio Fryslân en passen we onze werkwijze dienovereenkomstig aan.
Die maatregelen die in Brabant al langer van kracht waren zijn feitelijk uitgebreid naar heel Nederland. Dat betekent dat in het algemeen mensen wordt aangeraden voor zover mogelijk thuis te werken. Kwetsbare mensen wordt afgeraden met het openbaar vervoer te reizen en mensen wordt aangeraden grotere groepen te mijden. Grote evenementen worden afgelast en samenscholingen (zoals kerkdiensten etc) worden afgeraden. Mensen die hoesten of ziekteverschijnselen vertonen word aangeraden thuis te blijven en sociaal contact te vermijden ook als ze geen koorts hebben. Dat laatste geldt nadrukkelijk niet voor zorgmedewerkers.

Onze medewerkers worden doorlopend door ons geïnformeerd met de laatste stand van zaken daar waar nodig helpen we met kinderopvang zodat de zorg zoveel mogelijk doorgezet kan worden.

We hebben na intern overleg besloten: (tot 31 maart of totdat er nieuwe voorschriften zijn)
– paardrijden, zwemmen, muziektherapie, bezoek aan de Rank en fysiotherapie voorlopig stil te leggen
– bezoek op onze locaties door derden te beperken
– medewerkers is gevraagd voor zover mogelijk NIET te reizen of naar evenementen of bijeenkomsten te gaan waar grote groepen mensen bijeen zijn
– medewerkers is gevraagd niet naar andere dan hun eigen locatie te gaan en/of contact met collega’s van andere locaties te vermijden
– Vergaderingen en overleg is indien niet strikt noodzakelijk afgezegd of verzet

Voor dagbesteding geldt dat de locatie in Kollum is gesloten, locatie Metslawier functioneert als opvang locatie voor die deelnemers en bewoners die dagbesteding nodig hebben. Voor logeren geldt dat we van week tot week bekijken of er mensen zijn die een beroep op ons doen, vervolgens zullen we iedereen zo goed mogelijk helpen.

Wat vragen we van ouders en verwanten:
– Als het niet strikt noodzakelijk is vragen we jullie ons niet te bezoeken
– Wie zijn of haar kind ophaalt bij de woonlocatie of het logeren wordt gevraagd dit zoveel mogelijk alleen te doen (zonder andere kinderen of familieleden) en de betreffende persoon direct mee te nemen of te brengen en vervolgens weer te vertrekken
– Contact met andere bewoners, deelnemers en medewerkers te vermijden. Schud geen handen, raak anderen niet aan en blijf op gepaste afstand (2 meter) maak gebruik van de aanwezige desinfectiemiddelen zoals handalcohol
– deelnemers of bewoners die ziekteverschijnselen vertonen worden gevraagd thuis te blijven

Wat vragen we van leveranciers of partners?
– Als het niet strikt noodzakelijk is vragen we jullie ons niet te bezoeken
– geplande onderhoudswerkzaamheden of niet- noodzakelijke leveringen worden tot nader order uitgesteld

Coördineren wij maatregelen en veranderingen met andere zorginstellingen?
– we hebben doorlopend contact met onze collega’s van woonlocaties en bepalen in overleg het verdere verloop
– samen zorgen we ervoor dat de zorg zoveel mogelijk door kan gaan en helpen we elkaar daar waar nodig
– daar waar nodig kunnen onze medewerkers bijspringen op woonlocaties waar dat nodig is door bijvoorbeeld een groot ziekteverzuim of bewoners en deelnemers die invulling van hun dag nodig hebben