Uncategorized

Coronavirus

Geplaatst op

Steeds druppelen er meer berichten binnen over verdere besmettingen binnen Nederland. Als zorginstelling volgen wij nauwgezet de berichtgeving vanuit de Rijksoverheid, het RIVM en de Veiligheidsregio Fryslân en passen we onze werkwijze dienovereenkomstig aan. Die maatregelen die in Brabant al langer van kracht waren zijn feitelijk uitgebreid naar heel Nederland. Dat betekent dat in het […]

Uncategorized

Verbouwing locatie Kollum

Geplaatst op

Vorig jaar hebben we bij de gemeente een aanvraag gedaan voor de verbouwing en renovatie van onze locatie in Kollum. Het is een ambitieus plan geworden waarbij we niet alleen binnenin fors zullen verbouwen maar ook krijgt het gebouw op termijn een heel nieuw aanzicht.     We concentreren ons eerst op de werkzaamheden binnenin […]

Uncategorized

Regiobijeenkomst “We zien je Wel”

Geplaatst op

Medio 2017 is de landelijke Werkgroep Wij zien je Wel door staatssecretaris Van Rijn in het leven geroepen om een impuls te geven aan de kwaliteit van leven van gezinnen met een kind met ZEVMB (zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen). Ouders van deze kinderen hebben een heel zware zorgtaak. De verantwoordelijkheid voor de complexe zorg rust in veel […]

Uncategorized

Cursus omgaan met pijn EMB/ ZEVMB

Geplaatst op

Een aantal medewerkers heeft 24 januari de cursus omgaan met pijn bij kinderen en volwassen met EMB/ZEVMB gevolgd gegeven door FORTIOR in Utrecht. “Mensen met een EMB en ZEVMB hebben om allerlei redenen vaker te maken met pijn. Omdat pijn de kwaliteit van hun leven vermindert, is het voor hun verwanten en professionals van belang […]

Uncategorized

Wet Zorg en Dwang

Geplaatst op

Per 1 januari 2020 is de Wet Zorg en Dwang in werking getreden, de wet vervangt de oude Wet BOPZ die voornamelijk gericht was op behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis. Met de wet wil de overheid ervoor zorgen dat mensen met dementie of een beperking beter beschermd worden wanneer ze hun wil niet of niet […]