Uncategorized

Verbouwing locatie Kollum

Geplaatst op

Vorig jaar hebben we bij de gemeente een aanvraag gedaan voor de verbouwing en renovatie van onze locatie in Kollum. Het is een ambitieus plan geworden waarbij we niet alleen binnenin fors zullen verbouwen maar ook krijgt het gebouw op termijn een heel nieuw aanzicht.     We concentreren ons eerst op de werkzaamheden binnenin […]

Uncategorized

Regiobijeenkomst “We zien je Wel”

Geplaatst op

Medio 2017 is de landelijke Werkgroep Wij zien je Wel door staatssecretaris Van Rijn in het leven geroepen om een impuls te geven aan de kwaliteit van leven van gezinnen met een kind met ZEVMB (zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen). Ouders van deze kinderen hebben een heel zware zorgtaak. De verantwoordelijkheid voor de complexe zorg rust in veel […]

Uncategorized

Cursus omgaan met pijn EMB/ ZEVMB

Geplaatst op

Een aantal medewerkers heeft 24 januari de cursus omgaan met pijn bij kinderen en volwassen met EMB/ZEVMB gevolgd gegeven door FORTIOR in Utrecht. “Mensen met een EMB en ZEVMB hebben om allerlei redenen vaker te maken met pijn. Omdat pijn de kwaliteit van hun leven vermindert, is het voor hun verwanten en professionals van belang […]

Uncategorized

Wet Zorg en Dwang

Geplaatst op

Per 1 januari 2020 is de Wet Zorg en Dwang in werking getreden, de wet vervangt de oude Wet BOPZ die voornamelijk gericht was op behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis. Met de wet wil de overheid ervoor zorgen dat mensen met dementie of een beperking beter beschermd worden wanneer ze hun wil niet of niet […]

Uncategorized

Naar Sanjesfertier met de logeerkinderen!

Geplaatst op

Zaterdag 18 januari zijn we met alle kinderen van het logeerweekend naar Sanjesfertier in Feanwalden geweest, het was een hele leuke en gezellige dag! Bij Sanjesfertier is er een uitgebreid indoor speelpark, een outdoor speelpark en een prachtige dierentuin waar voor iedereen wel wat te beleven is.