CBS de Rank groep 1 en 2 op bezoek!

Woensdag 17 april zijn de kinderen van CBS de Rank te Metslawier op bezoek geweest bij Nocht en Wille! Normaliter gaan deelnemers van Nocht en Wille op bezoek bij de basisschool, vandaag zijn de rollen echter omgedraaid en zijn het de kinderen die Nocht…

NL-doet

Burgemeester Marga Waanders en wethouder Sicco Boorsma zijn in het kader van NL-Doet bij Nocht en Wille geweest. De burgemeester heeft samen met vrijwilliger Piet een van onze deelnemers, Rodger Tjeerdsma thuis opgehaald en naar Nocht en Wille gebracht. Wethouder Sicco Boorsma heeft de…

Koninklijke Visio

Nocht en Wille en Koninklijke Visio hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten, clienten van Kon. Visio kunnen dagbesteding volgen bij Nocht en Wille. Koninklijke Visio is het expertisecentrum voor blinde en slechtziende mensen, zowel nationaal als internationaal staat de organisatie in hoog aanzien. Kon. Visio biedt…

Dwaande!!

Nocht en Wille is “Dwaande” Als lid van de ZNN regio NOF zijn wij “Dwaande” niet alleen met de zorg voor onze deelnemers maar ook als promoter van een mooie regio in het algemeen, een regio waar kansen en mogelijkheden liggen! “Dwaande” is een…